Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
41

I C 39/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2016-03-15

Data publikacji: 2016-05-05

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zdaniem Sądu zasadne było żądanie powódki zwrotu kwoty 150 zł tytułem wydatków na wizytę u lekarza. Wbrew twierdzeniom strony pozwanej, zawartym w uzasadnieniu odpowiedzi na pozew, omawiana wizyta pozostawała w związku przyczynowym w ww. wypadkiem. Jej przedmiotem było zdiagnozowanie stanu zdrowia poszkodowanej w związku ze zdarzeniem z dnia (...)
Sygn. akt: I C 39/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Łotowski Protokolant: Magdalena Podlińska po rozpoznaniu w dniu 01 marca 2016 r. w Biskupcu na rozprawie sprawy z powództwa K. D. przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w W. o odszkodowanie 1 zasądza od pozwanego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w W. na rzecz powódki K. D. kwotę 14.150 zł (czterna
Czytaj więcej»

I C 41/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2016-07-28

Data publikacji: 2016-10-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 41/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ewa Sotko-Polak Protokolant: Stażysta Natalia Zabłocka po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2016 r. w Biskupcu na rozprawie sprawy z powództwa M. M. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w Ł. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w Ł. ( KRS (...) ) na rzecz powódki M. M. ( PESEL (...) ) kwotę 33.000 zł ( trzydzieści trzy
Czytaj więcej»

I C 61/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2015-12-29

Data publikacji: 2016-02-09

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Omawiany protokół nie stanowi co prawda tytułu prawnego do stałego i nieodpłatnego korzystania przez pozwane przedsiębiorstwo przesyłowe z nieruchomości powodów, ale niekwestionowane jest to, że urządzenia przesyłowe znajdujące się na przedmiotowych działkach były objęte pracami remontowymi i modernizacyjnymi, których protokół ten dotyczy. Z (...)
Sygn. akt: I C 61/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Łotowski Protokolant: st. sekr. sądowy Bogusława Milewska po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2015 r. w Biskupcu na rozprawie sprawy z powództwa A. J. (1) przeciwko (...) S.A. z siedzibą w G. o zapłatę 1. Uchyla wyrok zaoczny z dnia 14 kwietnia 2015 r. w całości; 2. Oddala powództwo w całości; 3. Zasądza od powoda dla p
Czytaj więcej»

I C 123/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2015-08-20

Data publikacji: 2016-04-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Podkreślenia wymaga, iż w prawie cywilnym własnoręczny podpis ma doniosłe znaczenie gdyż stanowi wiarygodną gwarancję tego, iż pochodzi od osoby, którą nadto indywidualizuje oraz stanowi wskazówkę, że podpisane oświadczenie woli ma charakter ostateczny. Podpis jest to swoisty dla danej osoby, charakterystyczny, powtarzalny znak (...)
Sygn. akt: I C 123/15 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Łotowski Protokolant: st. sekr. sądowy Krystyna Chrunyk po rozpoznaniu w dniu 20 sierpnia 2015 r. w Biskupcu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowanego S. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. przeciwko D. Ł. o zapłatę Oddala powództwo UZASADNIEN
Czytaj więcej»

I C 238/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2016-07-08

Data publikacji: 2016-09-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: • Dziedziczenie ustawowe ma miejsce w sytuacji gdy, spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu oraz gdy osoby powołane do spadku nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami (bo np. zmarły przed otwarciem spadku). W razie powołania spadkobierców w drodze testamentu tylko w stosunku do części spadku, również pozostała część podlega ustawowym (...)
Sygn. akt: I C 238/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Łotowski Protokolant: stażysta Natalia Zabłocka po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2016 r. w Biskupcu na rozprawie sprawy z powództwa (...) sp. z o. o. z siedzibą w S. przeciwko H. W. o zapłatę Oddala powództwo. UZASADNIENIE do wyroku z dnia 08 lipca 2016r. Pozwem z dnia 08 marca 2016r. (data prezentaty biura podawczego
Czytaj więcej»

I C 273/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2016-07-07

Data publikacji: 2016-09-14

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 273/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Wilchowska Protokolant: stażysta Natalia Zabłocka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 lipca 2016 r. w B. sprawy z powództwa Banku (...) S.A. z siedzibą we W. przeciwko F. K. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 8.100,58 zł (osiem tysięcy sto złotych pięćdziesiąt osiem groszy) z ustawowymi odse
Czytaj więcej»

I C 283/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2016-06-27

Data publikacji: 2016-09-14

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 283/16 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Wilchowska Protokolant: stażysta Natalia Zabłocka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 czerwca 2016 r. w B. sprawy z powództwa Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W. przeciwko I. J. (1) o zapłatę oddala powództwo. UZASADNIENIE Powód Prokura Niestandaryzowany
Czytaj więcej»

I C 299/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2016-08-25

Data publikacji: 2016-10-20

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Kwestię momentu złożenia oświadczenia woli aktualnie reguluje dyspozycja art. 61 k.c., zgodnie z którym oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie (ubezpieczycielowi), jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Powyższa zasada oznacza, że przy ocenie skuteczności doręczenia (...)
Sygn. akt: I C 299/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 sierpnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Łotowski Protokolant: stażysta Natalia Zabłocka po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2016 r. w Biskupcu na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą we W. przeciwko M. K. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego M. K. na rzecz powoda (...) S.A. z siedzibą we W. kwotę 21,93 zł (dwadzieścia jeden i 93/100) z odset
Czytaj więcej»

I C 313/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2016-08-19

Data publikacji: 2016-11-02

trafność 100%

Sygn. akt I C 313/16 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 sierpnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Wilchowska Protokolant: stażysta Natalia Zabłocka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 sierpnia 2016 r. w B. sprawy z powództwa Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W. przeciwko A. J. o zapłatę oddala powództwo. UZASADNIENIE Powód Prokura Niestandaryzowany Se
Czytaj więcej»

I C 318/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2016-08-03

Data publikacji: 2016-10-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 318/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 sierpnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ewa Sotko - Polak Protokolant: st. sekr. sądowy Aneta Rozberg po rozpoznaniu w dniu 3 sierpnia 2016 r. w Biskupcu na rozprawie sprawy z powództwa Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W. przeciwko D. M. o zapłatę Oddala powództwo. UZASADNIENIE Powód Prokura Niestanda
Czytaj więcej»