Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
341

I C 10/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2017-03-24

Data publikacji: 2017-07-24

trafność 100%

Sygn. akt I C 10/17 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Wilchowska Protokolant: p.o. sekr. sąd. Natalia Zabłocka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 marca 2017 r. w B. sprawy z powództwa Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W. przeciwko I. W. o zapłatę oddala powództwo. UZASADNIENIE Powód Prokura Niestandaryzowany Se
Czytaj więcej»

I C 14/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2017-06-29

Data publikacji: 2017-08-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: brak wykazania związku przyczynowego ( art. 361 § 1 kc) kwoty skutkuje oddaleniem powództwa.
Sygn. akt: I C 14/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Leszek Wojtuń Protokolant: Stażysta Paulina Narkiewicz po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2017 r. w Biskupcu na rozprawie sprawy z powództwa S. L. przeciwko (...) Klubowi Sportowemu (...) S. o odszkodowanie I Powództwo oddala; II Nie obciąża powoda kosztami procesu. UZASADNIENIE Powód S. L. wniósł o zasądzenie od pozwanego (..
Czytaj więcej»

I C 14/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2017-03-24

Data publikacji: 2017-07-24

trafność 100%

Sygn. akt I C 14/17 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Wilchowska Protokolant: p.o. sekr. sąd. Natalia Zabłocka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 marca 2017 r. w B. sprawy z powództwa Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W. przeciwko A. G. o zapłatę oddala powództwo. UZASADNIENIE Powód Prokura Niestandaryzowany Se
Czytaj więcej»

I C 21/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2017-03-24

Data publikacji: 2017-10-09

trafność 100%

Sygn. akt I C 21/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Wilchowska Protokolant: p.o. sekr. sąd. Natalia Zabłocka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 marca 2017 r. w B. sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W. przeciwko S. H. o zapłatę oddala powództwo. UZASADNIENIE Powód (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjn
Czytaj więcej»

I C 20/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2015-12-29

Data publikacji: 2016-02-09

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W ocenie Sądu I instancji rozmiar przyczynienia się powoda do powstania krzywdy winno określać się na 62 % . Poszkodowany B.W. w sposób rażący naruszył zasady bezpiecznej pracy, regulując łańcuch przenośnika przy włączonym napędzie mechanizmów rozrzutnika obornika. Powód bezpośrednio przyczynił się do wypadku wchodząc w obszar pracy (...)
Sygn. akt: I C 20/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Łotowski Protokolant: Starszy sekretarz sądowy Bogusława Milewska po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2015 r. w Biskupcu na rozprawie sprawy z powództwa B. W. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda B. W. kwotę 10.500 zł (dziesięć tysięcy pięćset)
Czytaj więcej»

I C 22/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2017-03-24

Data publikacji: 2017-07-24

trafność 100%

Sygn. akt I C 22/17 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Wilchowska Protokolant: p.o. sekr. sąd. Natalia Zabłocka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 marca 2017 r. w B. sprawy z powództwa Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W. przeciwko S. B. o zapłatę oddala powództwo. UZASADNIENIE Powód Prokura Niestandaryzowany Se
Czytaj więcej»

I C 41/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2016-07-28

Data publikacji: 2016-10-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 41/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ewa Sotko-Polak Protokolant: Stażysta Natalia Zabłocka po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2016 r. w Biskupcu na rozprawie sprawy z powództwa M. M. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w Ł. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w Ł. ( KRS (...) ) na rzecz powódki M. M. ( PESEL (...) ) kwotę 33.000 zł ( trzydzieści trzy
Czytaj więcej»

I C 61/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2015-12-29

Data publikacji: 2016-02-09

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Omawiany protokół nie stanowi co prawda tytułu prawnego do stałego i nieodpłatnego korzystania przez pozwane przedsiębiorstwo przesyłowe z nieruchomości powodów, ale niekwestionowane jest to, że urządzenia przesyłowe znajdujące się na przedmiotowych działkach były objęte pracami remontowymi i modernizacyjnymi, których protokół ten dotyczy. Z (...)
Sygn. akt: I C 61/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Łotowski Protokolant: st. sekr. sądowy Bogusława Milewska po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2015 r. w Biskupcu na rozprawie sprawy z powództwa A. J. (1) przeciwko (...) S.A. z siedzibą w G. o zapłatę 1. Uchyla wyrok zaoczny z dnia 14 kwietnia 2015 r. w całości; 2. Oddala powództwo w całości; 3. Zasądza od powoda dla p
Czytaj więcej»

I C 68/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2017-05-09

Data publikacji: 2017-10-09

trafność 100%

Sygn. akt I C 68/17 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 09 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Wilchowska Protokolant: Sekretarka Patrycja Gawryś po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 09 maja 2017 r. w B. sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W. przeciwko A. S. o zapłatę oddala powództwo. UZASADNIENIE Powód (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjn
Czytaj więcej»

I C 83/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2017-07-14

Data publikacji: 2017-09-19

trafność 100%

Sygn. akt I C 83/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Wilchowska Protokolant: p.o. sekr. sąd. Natalia Zabłocka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 czerwca 2017 r. w B. sprawy z powództwa Gminy J. przeciwko H. W. o zapłatę I zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 16.315,64 zł (szesnaście tysięcy trzysta piętnaście złotych sześćdziesiąt cztery grosze) wraz z ustawowymi odsetkami
Czytaj więcej»