Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
315

I C 83/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2017-07-14

Data publikacji: 2017-09-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 83/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Wilchowska Protokolant: p.o. sekr. sąd. Natalia Zabłocka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 czerwca 2017 r. w B. sprawy z powództwa Gminy J. przeciwko H. W. o zapłatę I zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 16.315,64 zł (szesnaście tysięcy trzysta piętnaście złotych sześćdziesiąt cztery grosze) wraz z ustawowymi odsetkami
Czytaj więcej»

I C 108/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2018-01-26

Data publikacji: 2018-02-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 108/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Wilchowska Protokolant: stażysta Magdalena Elżbieta Jabłońska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 stycznia 2018 r. w B. sprawy z powództwa A. Z. (1) przeciwko (...) Zakładowi (...) na (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę i ustalenie I zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 6.000,00 zł (sześć tysięc
Czytaj więcej»

I C 120/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2017-03-28

Data publikacji: 2017-07-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: wypłata odszkodowania przesądza zasadę odpowiedzialności ubezpieczyciela
Sygn. akt: I C 120/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Leszek Wojtuń Protokolant: stażysta Paulina Narkiewicz po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2017 r. w Biskupcu na rozprawie sprawy z powództwa E. C. przeciwko (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę I Zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powoda E. C. 1500 zł ( tysiąc pięćset złotych) wraz z us
Czytaj więcej»

I C 123/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2015-08-20

Data publikacji: 2016-04-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Podkreślenia wymaga, iż w prawie cywilnym własnoręczny podpis ma doniosłe znaczenie gdyż stanowi wiarygodną gwarancję tego, iż pochodzi od osoby, którą nadto indywidualizuje oraz stanowi wskazówkę, że podpisane oświadczenie woli ma charakter ostateczny. Podpis jest to swoisty dla danej osoby, charakterystyczny, powtarzalny znak (...)
Sygn. akt: I C 123/15 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Łotowski Protokolant: st. sekr. sądowy Krystyna Chrunyk po rozpoznaniu w dniu 20 sierpnia 2015 r. w Biskupcu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowanego S. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. przeciwko D. Ł. o zapłatę Oddala powództwo UZASADNIEN
Czytaj więcej»

I C 134/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2017-02-21

Data publikacji: 2017-07-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: przekazanie dokumentacji przez inwestora jest niezależne od wniosku zarządcy, obowiązek ten wynika z ustawy
Sygn. akt: I C 134/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Leszek Wojtuń Protokolant: sekretarka Patrycja Gawryś po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2017 r. w Biskupcu na rozprawie sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowy Al. (...) w B. przeciwko P (...) Sp.z o.o. w W. o wydanie 1 Nakazuje pozwanej P (...) Sp.z o.o. w W. by wydał powódce Wspólnocie Mieszkaniowej Aleja (...) , (...)-(..
Czytaj więcej»

I C 157/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2016-02-11

Data publikacji: 2016-03-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Długotrwałość cierpień psychicznych uzasadniała więc ustalenie wysokości zadośćuczynienia nie tylko z odwołaniem się do poziomu życia społeczeństwa z daty śmierci siostry powoda, ale także z okresu kolejnych lat, kiedy te ujemne doznania były nadal intensywne, a pamięć po śmierci ciągle żywa. Przy uwzględnieniu pozostałych elementów (...)
Sygn. akt: I C 157/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Łotowski Protokolant: st. sekr. sądowy Aneta Rozberg po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2016 r. w Biskupcu na rozprawie sprawy z powództwa K. R. przeciwko (...) S. A. z siedzibą w W. o zapłatę i inne 1 zasądza od pozwanego (...) S. A. z siedzibą w W. na rzecz powoda K. R. kwotę 15.000 zł (piętnaście tysięcy) z odsetkami
Czytaj więcej»

I C 196/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2015-09-10

Data publikacji: 2015-11-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: w razie woli rozwiązania umowy z dotychczasowym ubezpieczycielem przepis art. 28 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych nakazuje powiadomić zakład ubezpieczeń o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia pisemnie. Jest to częściowe powtórzenie treści art. 18 ust. 1 tejże ustawy, zgodnie z którym zawiadomienia i oświadczenia, które w związku m.in, z (...)
Sygn. akt: I C 196/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Łotowski Protokolant: st. sekr. sądowy Krystyna Chrunyk po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2015 r. w Biskupcu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. przeciwko K. P. o zapłatę Oddala powództwo. UZASADNIENIE Powód (...) spółka z o.o. z siedzibą w W. żądał zasądzenia od pozwanego K. P. kw
Czytaj więcej»

I C 214/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2017-09-13

Data publikacji: 2017-09-29

trafność 100%

Sygn. akt I C 214/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 13 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Wilchowska Protokolant: Stażysta Magdalena Elżbieta Jabłońska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 września 2017 r. w B. sprawy z powództwa H. I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w K. przeciwko M. R. o zapłatę oddala powództwo. UZASADNIENIE Powód H. I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fun
Czytaj więcej»

I C 204/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2016-06-27

Data publikacji: 2016-12-23

trafność 100%

Sygn. akt I C 204/16 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Wilchowska Protokolant: stażysta Natalia Zabłocka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 czerwca 2016 r. w B. sprawy z powództwa Kancelarii (...) S.A. z siedzibą w K. przeciwko T. B. o zapłatę oddala powództwo. UZASADNIENIE Powód Kancelaria (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w K. wniósł o zasądzenie od pozwanego T. B. kwot
Czytaj więcej»

I C 282/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2017-09-22

Data publikacji: 2017-11-02

trafność 100%

Sygn. akt I C 282/17 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Wilchowska Protokolant: Stażysta Magdalena Elżbieta Jabłońska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 września 2017 r. w B. sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W. przeciwko K. P. o zapłatę oddala powództwo. UZASADNIENIE Powód (...) Niestandaryz
Czytaj więcej»