Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
364

I C 68/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2017-05-09

Data publikacji: 2017-10-09

trafność 100%

Sygn. akt I C 68/17 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 09 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Wilchowska Protokolant: Sekretarka Patrycja Gawryś po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 09 maja 2017 r. w B. sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W. przeciwko A. S. o zapłatę oddala powództwo. UZASADNIENIE Powód (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjn
Czytaj więcej»

I C 83/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2017-07-14

Data publikacji: 2020-04-20

trafność 100%

Sygn. akt I C 83/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Wilchowska Protokolant: p.o. sekr. sąd. Natalia Zabłocka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 czerwca 2017 r. w B. sprawy z powództwa Gminy J. przeciwko H. W. o zapłatę I zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 16.315,64 zł (szesnaście tysięcy trzysta piętnaście złotych sześćdziesiąt cztery grosze) wraz z ustawowymi odsetkami
Czytaj więcej»

I C 120/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2017-03-28

Data publikacji: 2017-07-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: wypłata odszkodowania przesądza zasadę odpowiedzialności ubezpieczyciela
Sygn. akt: I C 120/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Leszek Wojtuń Protokolant: stażysta Paulina Narkiewicz po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2017 r. w Biskupcu na rozprawie sprawy z powództwa E. C. przeciwko (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę I Zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powoda E. C. 1500 zł ( tysiąc pięćset złotych) wraz z us
Czytaj więcej»

I C 142/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2020-01-15

Data publikacji: 2020-02-07

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 142/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 stycznia 2020 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ewa Sotko-Polak Protokolant: sekretarz sądowy Aneta Rozberg po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2020 r. w Biskupcu na rozprawie sprawy z powództwa M. B. przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w W. o ustalenie Ustala , iż do dnia 01 czerwca 2017 roku M. B. nie miała obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posi
Czytaj więcej»

I C 157/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2016-02-11

Data publikacji: 2016-03-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Długotrwałość cierpień psychicznych uzasadniała więc ustalenie wysokości zadośćuczynienia nie tylko z odwołaniem się do poziomu życia społeczeństwa z daty śmierci siostry powoda, ale także z okresu kolejnych lat, kiedy te ujemne doznania były nadal intensywne, a pamięć po śmierci ciągle żywa. Przy uwzględnieniu pozostałych elementów (...)
Sygn. akt: I C 157/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Łotowski Protokolant: st. sekr. sądowy Aneta Rozberg po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2016 r. w Biskupcu na rozprawie sprawy z powództwa K. R. przeciwko (...) S. A. z siedzibą w W. o zapłatę i inne 1 zasądza od pozwanego (...) S. A. z siedzibą w W. na rzecz powoda K. R. kwotę 15.000 zł (piętnaście tysięcy) z odsetkami
Czytaj więcej»

I C 167/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2015-12-01

Data publikacji: 2016-09-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: • Więzi emocjonalne, jakie łączą rodziców i dzieci są bardzo silne, to coś więcej niż tylko związki krwi. Dzieci stają się cząstką matki i ojca nie tylko dlatego, że wywodzą się z ich ciała; składa się na to także wiele innych przyczyn. Rodzice widzą w swoich pociechach samych siebie, śledzą rysy ich twarzy, sylwetkę, a nawet zachowanie, (...)
Sygn. akt I C 167/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 01 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący SSR Andrzej Łotowski Protokolant Krystyna Chrunyk po rozpoznaniu w dniu 01 grudnia 2015 r. w Biskupcu na rozprawie sprawy z powództwa E. K. przeciwko (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanego (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. dla powódki E. K. kwotę 49.000 (czterdzieści dziewięć tysięcy) złotych, z u
Czytaj więcej»

I C 178/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2016-04-25

Data publikacji: 2016-05-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zdaniem Sądu w niniejszej sprawie mamy do czynienia z solidarną odpowiedzialnością pozwanych za opłaty eksploatacyjne. W art. 4 ust. 6 i 61 SpółdzMieszkU wprowadzono – na wzór dotyczącego najmu lokali art. 6881 KC (dodanego przez OchrLokU), który z kolei jest wzorowany na d. art. 22 ust. 3 NajLokU – zasadę solidarnej odpowiedzialności za (...)
Sygn. akt: I C 178/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Łotowski Protokolant: st. sekr. sądowy Krystyna Chrunyk po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2016 r. w Biskupcu na rozprawie sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w B. przeciwko B. W. T. B. o zapłatę 1 zasądza od pozwanych B. W. i T. B. solidarnie na rzecz powoda Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w B.
Czytaj więcej»

I C 182/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2017-03-14

Data publikacji: 2017-07-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: należy wypowiedzieć wszystkie umowy najmu obejmujące ten sam przedmiot najmu
Sygn. akt: I C 182/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Leszek Wojtuń Protokolant: p.o. sekr. sądowego Natalia Zabłocka po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2017 r. w Biskupcu na rozprawie sprawy z powództwa Gminy B. przeciwko T. S. o eksmisję 1 Nakazać pozwanemu T. S. aby opróżnił boks garażowy położony przy ul. (...) , (...)-(...) B. stanowiący własność Gminy B. , wraz z rzeczami
Czytaj więcej»

I C 183/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2017-07-04

Data publikacji: 2018-04-12

trafność 100%

Sygn. akt I C 183/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Wilchowska Protokolant: stażysta Paulina Narkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 czerwca 2017 r. w B. sprawy z powództwa B. P. przeciwko Towarzystwu (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o zadośćuczynienie I zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych) z ustawowymi odsetkami za opóźnien
Czytaj więcej»

I C 194/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2017-09-08

Data publikacji: 2017-09-25

trafność 100%

Sygn. akt I C 194/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Wilchowska Protokolant: Sekretarka Patrycja Gawryś po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 08 września 2017 r. w B. sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W. przeciwko W. K. o zapłatę oddala powództwo. UZASADNIENIE Powód (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyj
Czytaj więcej»