Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
361

I C 41/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2016-07-28

Data publikacji: 2016-10-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 41/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ewa Sotko-Polak Protokolant: Stażysta Natalia Zabłocka po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2016 r. w Biskupcu na rozprawie sprawy z powództwa M. M. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w Ł. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w Ł. ( KRS (...) ) na rzecz powódki M. M. ( PESEL (...) ) kwotę 33.000 zł ( trzydzieści trzy
Czytaj więcej»

I C 61/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2015-12-29

Data publikacji: 2020-04-20

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Omawiany protokół nie stanowi co prawda tytułu prawnego do stałego i nieodpłatnego korzystania przez pozwane przedsiębiorstwo przesyłowe z nieruchomości powodów, ale niekwestionowane jest to, że urządzenia przesyłowe znajdujące się na przedmiotowych działkach były objęte pracami remontowymi i modernizacyjnymi, których protokół ten dotyczy. Z (...)
Sygn. akt: I C 61/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Łotowski Protokolant: st. sekr. sądowy Bogusława Milewska po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2015 r. w Biskupcu na rozprawie sprawy z powództwa A. J. (1) przeciwko (...) S.A. z siedzibą w G. o zapłatę 1. Uchyla wyrok zaoczny z dnia 14 kwietnia 2015 r. w całości; 2. Oddala powództwo w całości; 3. Zasądza od powoda dla p
Czytaj więcej»

I C 83/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2017-07-14

Data publikacji: 2020-04-20

trafność 100%

Sygn. akt I C 83/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Wilchowska Protokolant: p.o. sekr. sąd. Natalia Zabłocka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 czerwca 2017 r. w B. sprawy z powództwa Gminy J. przeciwko H. W. o zapłatę I zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 16.315,64 zł (szesnaście tysięcy trzysta piętnaście złotych sześćdziesiąt cztery grosze) wraz z ustawowymi odsetkami
Czytaj więcej»

I C 120/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2017-03-28

Data publikacji: 2017-07-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: wypłata odszkodowania przesądza zasadę odpowiedzialności ubezpieczyciela
Sygn. akt: I C 120/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Leszek Wojtuń Protokolant: stażysta Paulina Narkiewicz po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2017 r. w Biskupcu na rozprawie sprawy z powództwa E. C. przeciwko (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę I Zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powoda E. C. 1500 zł ( tysiąc pięćset złotych) wraz z us
Czytaj więcej»

I C 123/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2015-08-20

Data publikacji: 2016-04-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Podkreślenia wymaga, iż w prawie cywilnym własnoręczny podpis ma doniosłe znaczenie gdyż stanowi wiarygodną gwarancję tego, iż pochodzi od osoby, którą nadto indywidualizuje oraz stanowi wskazówkę, że podpisane oświadczenie woli ma charakter ostateczny. Podpis jest to swoisty dla danej osoby, charakterystyczny, powtarzalny znak (...)
Sygn. akt: I C 123/15 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Łotowski Protokolant: st. sekr. sądowy Krystyna Chrunyk po rozpoznaniu w dniu 20 sierpnia 2015 r. w Biskupcu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowanego S. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. przeciwko D. Ł. o zapłatę Oddala powództwo UZASADNIEN
Czytaj więcej»

I C 134/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2017-02-21

Data publikacji: 2017-07-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: przekazanie dokumentacji przez inwestora jest niezależne od wniosku zarządcy, obowiązek ten wynika z ustawy
Sygn. akt: I C 134/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Leszek Wojtuń Protokolant: sekretarka Patrycja Gawryś po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2017 r. w Biskupcu na rozprawie sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowy Al. (...) w B. przeciwko P (...) Sp.z o.o. w W. o wydanie 1 Nakazuje pozwanej P (...) Sp.z o.o. w W. by wydał powódce Wspólnocie Mieszkaniowej Aleja (...) , (...)-(..
Czytaj więcej»

I C 183/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2017-07-04

Data publikacji: 2018-04-12

trafność 100%

Sygn. akt I C 183/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Wilchowska Protokolant: stażysta Paulina Narkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 czerwca 2017 r. w B. sprawy z powództwa B. P. przeciwko Towarzystwu (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o zadośćuczynienie I zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych) z ustawowymi odsetkami za opóźnien
Czytaj więcej»

I C 194/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2017-09-08

Data publikacji: 2017-09-25

trafność 100%

Sygn. akt I C 194/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Wilchowska Protokolant: Sekretarka Patrycja Gawryś po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 08 września 2017 r. w B. sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W. przeciwko W. K. o zapłatę oddala powództwo. UZASADNIENIE Powód (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyj
Czytaj więcej»

I C 196/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2015-09-10

Data publikacji: 2015-11-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: w razie woli rozwiązania umowy z dotychczasowym ubezpieczycielem przepis art. 28 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych nakazuje powiadomić zakład ubezpieczeń o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia pisemnie. Jest to częściowe powtórzenie treści art. 18 ust. 1 tejże ustawy, zgodnie z którym zawiadomienia i oświadczenia, które w związku m.in, z (...)
Sygn. akt: I C 196/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Łotowski Protokolant: st. sekr. sądowy Krystyna Chrunyk po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2015 r. w Biskupcu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. przeciwko K. P. o zapłatę Oddala powództwo. UZASADNIENIE Powód (...) spółka z o.o. z siedzibą w W. żądał zasądzenia od pozwanego K. P. kw
Czytaj więcej»

I C 214/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2017-09-13

Data publikacji: 2017-09-29

trafność 100%

Sygn. akt I C 214/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 13 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Wilchowska Protokolant: Stażysta Magdalena Elżbieta Jabłońska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 września 2017 r. w B. sprawy z powództwa H. I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w K. przeciwko M. R. o zapłatę oddala powództwo. UZASADNIENIE Powód H. I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fun
Czytaj więcej»