Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
371

II K 269/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2017-01-30

Data publikacji: 2017-09-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 269/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Pióro Protokolant: po.sekr.sądowego M. R. Prokurator: Piotr Podgórski po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2017 r. sprawy J. T. s. J. i B. z domu S. ur. (...) w B. oskarżonego o to, że: w dniu 23 października 2016 roku w miejscowości O. gmina J. na drodze powiatowej W 593 w ruchu lądowym kierował samochodem osobowym marki V. (...) o
Czytaj więcej»

II K 269/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2017-02-09

Data publikacji: 2017-10-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

IIK 269/16 UZASADNIENIE Sąd ustalił, co następuje. W dniu 22 października 2016r. oskarżony w godzinach późno wieczornych spożył alkohol w miejskości O. . W dniu 23 października 2016r. około godz. 8:50 wraz ze znajomym właścicielem pojazdu V. (...) nr rej. (...) wracał do domu kierując tym samochodem. O godz. 8:50 w miejscowości O. został zatrzymany do kontroli drogowej przez funkcjonariuszy Policji i poddany badaniu stanu trzeźwości początkowo urządzeniem alkstop z wynikiem 0,66 mg/l, 0,64mg/l i
Czytaj więcej»

II K 286/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2018-01-29

Data publikacji: 2018-02-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 286/17 UZASADNIENIE Sąd ustalił, co następuje. Oskarżony M. S. w dniu 17 września 2017r. spożył dość znaczna ilość alkoholu w postaci wódki zaś następnego dnia kierował zespołem pojazdów ciągnikiem siodłowym marki R. nr rej. (...) z naczepą K. nr rej (...) . W B. na ul. (...) został zatrzymany do rutynowej kontroli drogowej i poddany badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu początkowo urządzeniem alosensor z wynikiem z wynikiem 0,28 mg/l o godz. 9:50, 0,28mg/l o godz.
Czytaj więcej»

II K 288/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2017-03-23

Data publikacji: 2017-09-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 288/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Pióro Protokolant: p.o. sekr. sądowego U. G. Prokurator: Piotr Podgórski Oskarżyciel posiłkowy: M. W. po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2017 r. sprawy M. K. c. R. i T. z domu M. ur. (...) w S. oskarżonej o to, że: I w dniu 16 lipca 2016 roku w B. gmina B. bezprawnie wdarła się do mieszkania w budynku nr (...) , działając na szkodę M. W.
Czytaj więcej»

II K 319/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2019-02-13

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

IIK 319/17 UZASADNIENIE Sąd ustalił, co następuje. Oskarżeni C. S. (1) i R. S. (1) zamieszkiwali w miejscowości R. . Wyrokiem z dnia 7 listopada 2011r. C. S. (1) w sprawie IIK 304/11 skazany został za czyn z art. 178a§1 kk . Decyzją Starosty (...) z dnia 25 stycznia 2012r. sygn. Or – III.5430. (...) .2006 cofnięto oskarżonemu uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi kat. B i T do czasu przedstawienia pozytywnego orzeczenia lekarskiego i psychologicznego. Uprawnień do kierowania pojazdam
Czytaj więcej»

II K 323/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2018-09-21

Data publikacji: 2018-10-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 323/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 września 2018 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Pióro Protokolant: st.sekr.sądowy Anna Busk Prokurator: Piotr Podgórski po rozpoznaniu w dniu 19 lutego , 18 kwietnia 2018 r., 20 września 2018 r. sprawy H. K. s. J. i A. z domu N. ur. (...) w B. oskarżonego o to, że: w dniu 31 lipca 2017 roku w ruchu lądowym na drodze publicznej B. – R. , gm. B. , kierował samochodem osobowym mar
Czytaj więcej»

I C 142/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2020-01-15

Data publikacji: 2020-02-07

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 142/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 stycznia 2020 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ewa Sotko-Polak Protokolant: sekretarz sądowy Aneta Rozberg po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2020 r. w Biskupcu na rozprawie sprawy z powództwa M. B. przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w W. o ustalenie Ustala , iż do dnia 01 czerwca 2017 roku M. B. nie miała obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posi
Czytaj więcej»

I C 157/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2016-02-11

Data publikacji: 2016-03-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Długotrwałość cierpień psychicznych uzasadniała więc ustalenie wysokości zadośćuczynienia nie tylko z odwołaniem się do poziomu życia społeczeństwa z daty śmierci siostry powoda, ale także z okresu kolejnych lat, kiedy te ujemne doznania były nadal intensywne, a pamięć po śmierci ciągle żywa. Przy uwzględnieniu pozostałych elementów (...)
Sygn. akt: I C 157/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Łotowski Protokolant: st. sekr. sądowy Aneta Rozberg po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2016 r. w Biskupcu na rozprawie sprawy z powództwa K. R. przeciwko (...) S. A. z siedzibą w W. o zapłatę i inne 1 zasądza od pozwanego (...) S. A. z siedzibą w W. na rzecz powoda K. R. kwotę 15.000 zł (piętnaście tysięcy) z odsetkami
Czytaj więcej»

I C 167/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2015-12-01

Data publikacji: 2016-09-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: • Więzi emocjonalne, jakie łączą rodziców i dzieci są bardzo silne, to coś więcej niż tylko związki krwi. Dzieci stają się cząstką matki i ojca nie tylko dlatego, że wywodzą się z ich ciała; składa się na to także wiele innych przyczyn. Rodzice widzą w swoich pociechach samych siebie, śledzą rysy ich twarzy, sylwetkę, a nawet zachowanie, (...)
Sygn. akt I C 167/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 01 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący SSR Andrzej Łotowski Protokolant Krystyna Chrunyk po rozpoznaniu w dniu 01 grudnia 2015 r. w Biskupcu na rozprawie sprawy z powództwa E. K. przeciwko (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanego (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. dla powódki E. K. kwotę 49.000 (czterdzieści dziewięć tysięcy) złotych, z u
Czytaj więcej»

I C 178/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2016-04-25

Data publikacji: 2016-05-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zdaniem Sądu w niniejszej sprawie mamy do czynienia z solidarną odpowiedzialnością pozwanych za opłaty eksploatacyjne. W art. 4 ust. 6 i 61 SpółdzMieszkU wprowadzono – na wzór dotyczącego najmu lokali art. 6881 KC (dodanego przez OchrLokU), który z kolei jest wzorowany na d. art. 22 ust. 3 NajLokU – zasadę solidarnej odpowiedzialności za (...)
Sygn. akt: I C 178/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Łotowski Protokolant: st. sekr. sądowy Krystyna Chrunyk po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2016 r. w Biskupcu na rozprawie sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w B. przeciwko B. W. T. B. o zapłatę 1 zasądza od pozwanych B. W. i T. B. solidarnie na rzecz powoda Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w B.
Czytaj więcej»