Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
324

I C 34/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2017-02-16

Data publikacji: 2017-07-20

trafność 100%

Sygn. akt: I C 34/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Sławomir Polak Protokolant: p.o. sekr. sądowego Natalia Zabłocka po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2017 r. w Biskupcu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka Akcyjna w G. przeciwko R. P. o zapłatę I Zasądza od pozwanego R. P. na rzecz powoda (...) Spółka Akcyjna w G. kwotę 435 zł (czterysta trzydzieści pięć złotych) w
Czytaj więcej»

I C 39/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2016-03-15

Data publikacji: 2016-05-05

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zdaniem Sądu zasadne było żądanie powódki zwrotu kwoty 150 zł tytułem wydatków na wizytę u lekarza. Wbrew twierdzeniom strony pozwanej, zawartym w uzasadnieniu odpowiedzi na pozew, omawiana wizyta pozostawała w związku przyczynowym w ww. wypadkiem. Jej przedmiotem było zdiagnozowanie stanu zdrowia poszkodowanej w związku ze zdarzeniem z dnia (...)
Sygn. akt: I C 39/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Łotowski Protokolant: Magdalena Podlińska po rozpoznaniu w dniu 01 marca 2016 r. w Biskupcu na rozprawie sprawy z powództwa K. D. przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w W. o odszkodowanie 1 zasądza od pozwanego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w W. na rzecz powódki K. D. kwotę 14.150 zł (czterna
Czytaj więcej»

I C 41/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2016-07-28

Data publikacji: 2016-10-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 41/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ewa Sotko-Polak Protokolant: Stażysta Natalia Zabłocka po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2016 r. w Biskupcu na rozprawie sprawy z powództwa M. M. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w Ł. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w Ł. ( KRS (...) ) na rzecz powódki M. M. ( PESEL (...) ) kwotę 33.000 zł ( trzydzieści trzy
Czytaj więcej»

I C 61/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2015-12-29

Data publikacji: 2016-02-09

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Omawiany protokół nie stanowi co prawda tytułu prawnego do stałego i nieodpłatnego korzystania przez pozwane przedsiębiorstwo przesyłowe z nieruchomości powodów, ale niekwestionowane jest to, że urządzenia przesyłowe znajdujące się na przedmiotowych działkach były objęte pracami remontowymi i modernizacyjnymi, których protokół ten dotyczy. Z (...)
Sygn. akt: I C 61/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Łotowski Protokolant: st. sekr. sądowy Bogusława Milewska po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2015 r. w Biskupcu na rozprawie sprawy z powództwa A. J. (1) przeciwko (...) S.A. z siedzibą w G. o zapłatę 1. Uchyla wyrok zaoczny z dnia 14 kwietnia 2015 r. w całości; 2. Oddala powództwo w całości; 3. Zasądza od powoda dla p
Czytaj więcej»

I C 68/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2017-05-09

Data publikacji: 2017-10-09

trafność 100%

Sygn. akt I C 68/17 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 09 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Wilchowska Protokolant: Sekretarka Patrycja Gawryś po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 09 maja 2017 r. w B. sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W. przeciwko A. S. o zapłatę oddala powództwo. UZASADNIENIE Powód (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjn
Czytaj więcej»

I C 83/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2017-07-14

Data publikacji: 2017-09-19

trafność 100%

Sygn. akt I C 83/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Wilchowska Protokolant: p.o. sekr. sąd. Natalia Zabłocka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 czerwca 2017 r. w B. sprawy z powództwa Gminy J. przeciwko H. W. o zapłatę I zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 16.315,64 zł (szesnaście tysięcy trzysta piętnaście złotych sześćdziesiąt cztery grosze) wraz z ustawowymi odsetkami
Czytaj więcej»

I C 120/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2017-03-28

Data publikacji: 2017-07-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: wypłata odszkodowania przesądza zasadę odpowiedzialności ubezpieczyciela
Sygn. akt: I C 120/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Leszek Wojtuń Protokolant: stażysta Paulina Narkiewicz po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2017 r. w Biskupcu na rozprawie sprawy z powództwa E. C. przeciwko (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę I Zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powoda E. C. 1500 zł ( tysiąc pięćset złotych) wraz z us
Czytaj więcej»

I C 123/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2015-08-20

Data publikacji: 2016-04-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Podkreślenia wymaga, iż w prawie cywilnym własnoręczny podpis ma doniosłe znaczenie gdyż stanowi wiarygodną gwarancję tego, iż pochodzi od osoby, którą nadto indywidualizuje oraz stanowi wskazówkę, że podpisane oświadczenie woli ma charakter ostateczny. Podpis jest to swoisty dla danej osoby, charakterystyczny, powtarzalny znak (...)
Sygn. akt: I C 123/15 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Łotowski Protokolant: st. sekr. sądowy Krystyna Chrunyk po rozpoznaniu w dniu 20 sierpnia 2015 r. w Biskupcu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowanego S. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. przeciwko D. Ł. o zapłatę Oddala powództwo UZASADNIEN
Czytaj więcej»

I C 134/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2017-02-21

Data publikacji: 2017-07-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: przekazanie dokumentacji przez inwestora jest niezależne od wniosku zarządcy, obowiązek ten wynika z ustawy
Sygn. akt: I C 134/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Leszek Wojtuń Protokolant: sekretarka Patrycja Gawryś po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2017 r. w Biskupcu na rozprawie sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowy Al. (...) w B. przeciwko P (...) Sp.z o.o. w W. o wydanie 1 Nakazuje pozwanej P (...) Sp.z o.o. w W. by wydał powódce Wspólnocie Mieszkaniowej Aleja (...) , (...)-(..
Czytaj więcej»

I C 157/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2016-02-11

Data publikacji: 2016-03-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Długotrwałość cierpień psychicznych uzasadniała więc ustalenie wysokości zadośćuczynienia nie tylko z odwołaniem się do poziomu życia społeczeństwa z daty śmierci siostry powoda, ale także z okresu kolejnych lat, kiedy te ujemne doznania były nadal intensywne, a pamięć po śmierci ciągle żywa. Przy uwzględnieniu pozostałych elementów (...)
Sygn. akt: I C 157/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Łotowski Protokolant: st. sekr. sądowy Aneta Rozberg po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2016 r. w Biskupcu na rozprawie sprawy z powództwa K. R. przeciwko (...) S. A. z siedzibą w W. o zapłatę i inne 1 zasądza od pozwanego (...) S. A. z siedzibą w W. na rzecz powoda K. R. kwotę 15.000 zł (piętnaście tysięcy) z odsetkami
Czytaj więcej»