Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
41

I C 20/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2015-12-29

Data publikacji: 2016-02-09

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W ocenie Sądu I instancji rozmiar przyczynienia się powoda do powstania krzywdy winno określać się na 62 % . Poszkodowany B.W. w sposób rażący naruszył zasady bezpiecznej pracy, regulując łańcuch przenośnika przy włączonym napędzie mechanizmów rozrzutnika obornika. Powód bezpośrednio przyczynił się do wypadku wchodząc w obszar pracy (...)
Sygn. akt: I C 20/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Łotowski Protokolant: Starszy sekretarz sądowy Bogusława Milewska po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2015 r. w Biskupcu na rozprawie sprawy z powództwa B. W. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda B. W. kwotę 10.500 zł (dziesięć tysięcy pięćset)
Czytaj więcej»

I C 196/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2015-09-10

Data publikacji: 2015-11-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: w razie woli rozwiązania umowy z dotychczasowym ubezpieczycielem przepis art. 28 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych nakazuje powiadomić zakład ubezpieczeń o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia pisemnie. Jest to częściowe powtórzenie treści art. 18 ust. 1 tejże ustawy, zgodnie z którym zawiadomienia i oświadczenia, które w związku m.in, z (...)
Sygn. akt: I C 196/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Łotowski Protokolant: st. sekr. sądowy Krystyna Chrunyk po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2015 r. w Biskupcu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. przeciwko K. P. o zapłatę Oddala powództwo. UZASADNIENIE Powód (...) spółka z o.o. z siedzibą w W. żądał zasądzenia od pozwanego K. P. kw
Czytaj więcej»

I C 464/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2016-08-31

Data publikacji: 2016-10-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 464/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 sierpnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ewa Sotko - Polak Protokolant: stażysta Natalia Zabłocka po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2016 r. w Biskupcu na rozprawie sprawy z powództwa B. (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w G. przeciwko Z. R. o zapłatę Oddala powództwo. UZASADNIENIE Powód (...) Sekurytyzacyjn
Czytaj więcej»

I Ns 7/15

postanowienie

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2016-04-05

Data publikacji: 2016-05-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Przy projektowaniu obszarów służebności przesyłu mamy do czynienia z obszarami (strefami) oddziaływania poszczególnych sieci przesyłowych. Obszar (strefa) oddziaływania urządzenia przesyłowego jest rozumiany, jako powierzchnia części nieruchomości, na której prawo własności doznaje ograniczeń z uwagi na potrzeby w zakresie zapewnienia (...)
Sygn. akt: I Ns 7/15 POSTANOWIENIE Dnia 05 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Łotowski Protokolant: Magdalena Podlińska po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2016 r. w Biskupcu na rozprawie sprawy z wniosku H. S. z udziałem (...) S.A. z siedzibą w G. Oddział w O. o ustanowienie służebności przesyłu postanawia: 1. Ustanawia służebność przesyłu obciążającą działkę oznaczoną numerem geodezyjnym (...) , o powierzchni 2,7537 ha, po
Czytaj więcej»

I C 9/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2015-12-08

Data publikacji: 2016-01-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Powszechnie już przyjęta w polskim systemie prawnym zasada actio directa wyrażona w art. 822 $ 4 k.c. pod pojęciem tym rozumie się bezpośrednie roszczenie jakie poszkodowany ma wobec ubezpieczyciela odpowiadającego z tytułu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy. Zasada ta polega na tym, iż w chwili powstania obowiązku (...)
Sygn. akt: I C 9/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Łotowski Protokolant: st. sekr. sądowy Bogusława Milewska po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 2015 r. w Biskupcu na rozprawie sprawy z powództwa B. D. przeciwko (...) S. A. z siedzibą w W. o odszkodowanie 1 zasądza od pozwanego (...) S. A. z siedzibą w W. na rzecz powoda B. D. kwotę 15.000 zł (piętnaście tysięcy) z odsetka
Czytaj więcej»

I C 39/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2016-03-15

Data publikacji: 2016-05-05

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zdaniem Sądu zasadne było żądanie powódki zwrotu kwoty 150 zł tytułem wydatków na wizytę u lekarza. Wbrew twierdzeniom strony pozwanej, zawartym w uzasadnieniu odpowiedzi na pozew, omawiana wizyta pozostawała w związku przyczynowym w ww. wypadkiem. Jej przedmiotem było zdiagnozowanie stanu zdrowia poszkodowanej w związku ze zdarzeniem z dnia (...)
Sygn. akt: I C 39/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Łotowski Protokolant: Magdalena Podlińska po rozpoznaniu w dniu 01 marca 2016 r. w Biskupcu na rozprawie sprawy z powództwa K. D. przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w W. o odszkodowanie 1 zasądza od pozwanego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w W. na rzecz powódki K. D. kwotę 14.150 zł (czterna
Czytaj więcej»

I C 41/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2016-07-28

Data publikacji: 2016-10-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 41/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ewa Sotko-Polak Protokolant: Stażysta Natalia Zabłocka po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2016 r. w Biskupcu na rozprawie sprawy z powództwa M. M. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w Ł. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w Ł. ( KRS (...) ) na rzecz powódki M. M. ( PESEL (...) ) kwotę 33.000 zł ( trzydzieści trzy
Czytaj więcej»

I C 61/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2015-12-29

Data publikacji: 2016-02-09

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Omawiany protokół nie stanowi co prawda tytułu prawnego do stałego i nieodpłatnego korzystania przez pozwane przedsiębiorstwo przesyłowe z nieruchomości powodów, ale niekwestionowane jest to, że urządzenia przesyłowe znajdujące się na przedmiotowych działkach były objęte pracami remontowymi i modernizacyjnymi, których protokół ten dotyczy. Z (...)
Sygn. akt: I C 61/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Łotowski Protokolant: st. sekr. sądowy Bogusława Milewska po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2015 r. w Biskupcu na rozprawie sprawy z powództwa A. J. (1) przeciwko (...) S.A. z siedzibą w G. o zapłatę 1. Uchyla wyrok zaoczny z dnia 14 kwietnia 2015 r. w całości; 2. Oddala powództwo w całości; 3. Zasądza od powoda dla p
Czytaj więcej»

I C 123/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2015-08-20

Data publikacji: 2016-04-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Podkreślenia wymaga, iż w prawie cywilnym własnoręczny podpis ma doniosłe znaczenie gdyż stanowi wiarygodną gwarancję tego, iż pochodzi od osoby, którą nadto indywidualizuje oraz stanowi wskazówkę, że podpisane oświadczenie woli ma charakter ostateczny. Podpis jest to swoisty dla danej osoby, charakterystyczny, powtarzalny znak (...)
Sygn. akt: I C 123/15 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Łotowski Protokolant: st. sekr. sądowy Krystyna Chrunyk po rozpoznaniu w dniu 20 sierpnia 2015 r. w Biskupcu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowanego S. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. przeciwko D. Ł. o zapłatę Oddala powództwo UZASADNIEN
Czytaj więcej»

I C 157/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2016-02-11

Data publikacji: 2016-03-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Długotrwałość cierpień psychicznych uzasadniała więc ustalenie wysokości zadośćuczynienia nie tylko z odwołaniem się do poziomu życia społeczeństwa z daty śmierci siostry powoda, ale także z okresu kolejnych lat, kiedy te ujemne doznania były nadal intensywne, a pamięć po śmierci ciągle żywa. Przy uwzględnieniu pozostałych elementów (...)
Sygn. akt: I C 157/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Łotowski Protokolant: st. sekr. sądowy Aneta Rozberg po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2016 r. w Biskupcu na rozprawie sprawy z powództwa K. R. przeciwko (...) S. A. z siedzibą w W. o zapłatę i inne 1 zasądza od pozwanego (...) S. A. z siedzibą w W. na rzecz powoda K. R. kwotę 15.000 zł (piętnaście tysięcy) z odsetkami
Czytaj więcej»