Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
157

I Nc 268/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2015-11-10

Data publikacji: 2017-04-20

trafność 100%

Sygn. akt: I Nc 268/15 POSTANOWIENIE Dnia 10 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Łotowski po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2015 r. w Biskupcu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W. przeciwko J. L. o zapłatę postanawia: stwierdzić swą niewłaściwość miejscową i sprawę przekazać Sądowi Rejonowemu w Olsztynie, jako właś
Czytaj więcej»

I C 196/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2015-09-10

Data publikacji: 2015-11-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: w razie woli rozwiązania umowy z dotychczasowym ubezpieczycielem przepis art. 28 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych nakazuje powiadomić zakład ubezpieczeń o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia pisemnie. Jest to częściowe powtórzenie treści art. 18 ust. 1 tejże ustawy, zgodnie z którym zawiadomienia i oświadczenia, które w związku m.in, z (...)
Sygn. akt: I C 196/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Łotowski Protokolant: st. sekr. sądowy Krystyna Chrunyk po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2015 r. w Biskupcu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. przeciwko K. P. o zapłatę Oddala powództwo. UZASADNIENIE Powód (...) spółka z o.o. z siedzibą w W. żądał zasądzenia od pozwanego K. P. kw
Czytaj więcej»

I C 204/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2016-06-27

Data publikacji: 2016-12-23

trafność 100%

Sygn. akt I C 204/16 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Wilchowska Protokolant: stażysta Natalia Zabłocka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 czerwca 2016 r. w B. sprawy z powództwa Kancelarii (...) S.A. z siedzibą w K. przeciwko T. B. o zapłatę oddala powództwo. UZASADNIENIE Powód Kancelaria (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w K. wniósł o zasądzenie od pozwanego T. B. kwot
Czytaj więcej»

I Nc 269/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2015-11-10

Data publikacji: 2017-04-20

trafność 100%

Sygn. akt: I Nc 269/15 POSTANOWIENIE Dnia 10 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Łotowski po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2015 r. w Biskupcu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W. przeciwko J. S. o zapłatę postanawia: stwierdzić swą niewłaściwość miejscową i sprawę przekazać Sądowi Rejonowemu w Olsztynie, jako właś
Czytaj więcej»

I Nc 270/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2015-11-10

Data publikacji: 2017-04-20

trafność 100%

Sygn. akt: I Nc 270/15 POSTANOWIENIE Dnia 10 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Łotowski po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2015 r. w Biskupcu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W. przeciwko K. M. o zapłatę postanawia: stwierdzić swą niewłaściwość miejscową i sprawę przekazać Sądowi Rejonowemu w Olsztynie, jako właś
Czytaj więcej»

I Nc 292/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2015-11-16

Data publikacji: 2017-04-20

trafność 100%

Sygn. akt:I Nc 292/15 POSTANOWIENIE Dnia 16 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Łotowski po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2015 r. w Biskupcu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W. przeciwko M. M. o zapłatę postanawia: stwierdzić swą niewłaściwość miejscową i sprawę przekazać Sądowi Rejonowemu w Olsztynie, jako właściwemu miejs
Czytaj więcej»

I Ns 7/15

postanowienie

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2016-04-05

Data publikacji: 2016-05-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Przy projektowaniu obszarów służebności przesyłu mamy do czynienia z obszarami (strefami) oddziaływania poszczególnych sieci przesyłowych. Obszar (strefa) oddziaływania urządzenia przesyłowego jest rozumiany, jako powierzchnia części nieruchomości, na której prawo własności doznaje ograniczeń z uwagi na potrzeby w zakresie zapewnienia (...)
Sygn. akt: I Ns 7/15 POSTANOWIENIE Dnia 05 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Łotowski Protokolant: Magdalena Podlińska po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2016 r. w Biskupcu na rozprawie sprawy z wniosku H. S. z udziałem (...) S.A. z siedzibą w G. Oddział w O. o ustanowienie służebności przesyłu postanawia: 1. Ustanawia służebność przesyłu obciążającą działkę oznaczoną numerem geodezyjnym (...) , o powierzchni 2,7537 ha, po
Czytaj więcej»

I C 238/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2016-07-08

Data publikacji: 2016-09-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: • Dziedziczenie ustawowe ma miejsce w sytuacji gdy, spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu oraz gdy osoby powołane do spadku nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami (bo np. zmarły przed otwarciem spadku). W razie powołania spadkobierców w drodze testamentu tylko w stosunku do części spadku, również pozostała część podlega ustawowym (...)
Sygn. akt: I C 238/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Łotowski Protokolant: stażysta Natalia Zabłocka po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2016 r. w Biskupcu na rozprawie sprawy z powództwa (...) sp. z o. o. z siedzibą w S. przeciwko H. W. o zapłatę Oddala powództwo. UZASADNIENIE do wyroku z dnia 08 lipca 2016r. Pozwem z dnia 08 marca 2016r. (data prezentaty biura podawczego
Czytaj więcej»

I C 273/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2016-07-07

Data publikacji: 2016-09-14

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 273/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Wilchowska Protokolant: stażysta Natalia Zabłocka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 lipca 2016 r. w B. sprawy z powództwa Banku (...) S.A. z siedzibą we W. przeciwko F. K. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 8.100,58 zł (osiem tysięcy sto złotych pięćdziesiąt osiem groszy) z ustawowymi odse
Czytaj więcej»

I C 283/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2016-06-27

Data publikacji: 2016-09-14

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 283/16 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Wilchowska Protokolant: stażysta Natalia Zabłocka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 czerwca 2016 r. w B. sprawy z powództwa Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W. przeciwko I. J. (1) o zapłatę oddala powództwo. UZASADNIENIE Powód Prokura Niestandaryzowany
Czytaj więcej»