Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 7/15 - postanowienie Sąd Rejonowy w Biskupcu z 2016-04-05

Sygn. akt: I Ns 7/15

POSTANOWIENIE

Dnia 05 kwietnia 2016 r.

Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Andrzej Łotowski

Protokolant:

Magdalena Podlińska

po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2016 r. w Biskupcu na rozprawie

sprawy z wniosku H. S.

z udziałem (...) S.A. z siedzibą w G. Oddział w O.

o ustanowienie służebności przesyłu

postanawia: 1. Ustanawia służebność przesyłu obciążającą działkę oznaczoną numerem geodezyjnym (...), o powierzchni 2,7537 ha, położoną we wsi M., gmina J., dla której w tutejszym Sądzie prowadzona jest księgi wieczysta numer (...), stanowiącą własność H. S., na rzecz (...) S. A. z siedzibą w G. Oddział w O., której treścią jest:

a/ znoszenie istnienia linii napowietrznej SN 15kV relacji J.D., rozwieszonej nad powierzchnią omawianych gruntów za pomocą konstrukcji wspornych – jednego słupa żelbetowego pojedynczego i jednego słupa żelbetowego podwójnego, linii napowietrznej nn 0,4 kV rozwieszonej nad powierzchnią omawianych gruntów za pomocą konstrukcji wspornych – dwóch słupów żelbetowych pojedynczych i jednego słupa żelbetowego potrójnego, a ponadto znoszenia napowietrznej stacji transformatorowej, oznaczonych na mapie przebiegu służebności przesyłu sporządzonej przez biegłego J. K. (1) w dniu 31 sierpnia 2013 r., znajdującej się na k. 202 - 207 akt, która to mapa stanowi integralną część postanowienia,

b/ prawo do korzystania z działki obciążonej w zakresie niezbędnym do konserwacji, remontów, modernizacji wraz z prawem wejścia i wjazdu na nią, zgodnie z oznaczeniem zawartym na mapie przebiegu służebności przesyłu kolorem niebieskim, sporządzonej przez biegłego J. K. (1) w dniu 31 sierpnia 2013 r., znajdującej się na k. 206 – 207 oraz zgodnie z oznaczeniem zawartym na mapie przebiegu służebności przesyłu kolorem żółtym, sporządzonej przez biegłego J. K. (2) w dniu 22 lipca 2014 r., znajdującej się na k. 240 akt, które to mapy stanowią integralną część postanowienia,

c/ obowiązek każdoczesnego właściciela omawianych nieruchomości do powstrzymywania się od działań, które uniemożliwiłyby dostęp do urządzeń przesyłowych wybudowanych przez przedsiębiorcę, w szczególności powstrzymywania się od wybudowania budowli w odległości oznaczonej na mapie przebiegu służebności przesyłu kolorem niebieskim, sporządzonej przez biegłego J. K. (1) w dniu 31 sierpnia 2013 r., znajdującej się na k. 206 – 207 oraz zgodnie z oznaczeniem zawartym na mapie przebiegu służebności przesyłu kolorem żółtym, sporządzonej przez biegłego J. K. (2) w dniu 22 lipca 2014 r., znajdującej się na k. 240 akt, które to mapy stanowią integralną część postanowienia;

2. Zasądza od (...) S. A. z siedzibą w G. Oddział w O. dla H. S. kwotę 29.642 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści dwa) tytułem jednorazowego wynagrodzenia, płatną z datą uprawomocnienia się postanowienia, wraz z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia w terminie płatności;

3. Nakazuje pobrać dla Skarbu Państwa od (...) S. A. z siedzibą w G. Oddział w O. kwotę nieuiszczonych wydatków oraz zasądza od tegoż uczestnika dla wnioskodawczyni koszty postępowania, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Lisowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Biskupcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Andrzej Łotowski
Data wytworzenia informacji: