Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
371

II K 68/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2017-06-07

Data publikacji: 2017-10-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

II K 68/17 UZASADNIENIE do wyroku z dnia 1 czerwca 2017 r. sporządzone w związku z treścią wniosku o uzasadnienie złożonego przez Prokuratora - na podstawie art. 424 § 2 kpk . Wyrokiem z dnia 01 czerwca 2017 r. Sąd uznał oskarżonego S. P. za winnego tego, że 1 w dniu 04 lutego 2017 roku w ruchu lądowym w D. , gmina B. , kierował samochodem osobowym marki V. (...) o nr rej. (...) , znajdując się w stanie nietrzeźwości (1,47 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu a we krwi 3,04 promila alkoholu etyl
Czytaj więcej»

II K 77/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2017-08-23

Data publikacji: 2017-10-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 77/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 sierpnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Pióro Protokolant: p.o. sekr. sądowego M. R. Prokurator: Piotr Podgórski po rozpoznaniu w dniu 16 sierpnia 2017 r. sprawy J. S. s. J. i A. z domu P. ur. (...) w R. oskarżonego o to, że: W okresie od października 2016 roku do 09 lutego 2017 roku w K. gmina B. za terenie posesji numer (...) dokonał zaboru w celu przywłaszczenia energ
Czytaj więcej»

II K 109/20

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2020-10-01

Data publikacji: 2020-10-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

UZASADNIENIE Formularz UK 1 Sygnatura akt IIK 109/20 Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formul
Czytaj więcej»

II K 158/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2017-09-28

Data publikacji: 2017-10-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 158/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Pióro Protokolant: sekr.sądowy Marlena Rzemieniewska Prokurator: Tomasz Ślązak po rozpoznaniu w dniu 28 września 2017 r. sprawy R. R. s. P. i E. z domu W. ur. (...) w B. oskarżonego o to, że: w dniu 8 kwietnia 2017 roku w B. umyślnie uszkodził karoserię samochodu osobowego marki T. (...) nr rejestracyjny (...) , w ten sposób, że k
Czytaj więcej»

II K 139/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2017-08-14

Data publikacji: 2017-10-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

IIK 139/17 UZASADNIENIE Sąd ustalił, co następuje. Oskarżony P. Ś. (1) w dniu 4 maja 2017r. kierował samochodem osobowym marki M. (...) nr rej. (...) i na ul. (...) w J. został zatrzymany przez patrol Policji i poddany badaniu stanu trzeźwości urządzeniem Alkometr A2.0 z wynikiem 0,29 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu w czasie I badania o godz. 6:53 , 0,25 mg/l w czasie II badania o godz. 7:09 i 0,20 mg/l o godz. 7:37. . /dowód: wyjaśnienia oskarżonego P. Ś. k. 9, protokół użycia alkomatu k.
Czytaj więcej»

II K 171/20

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2021-02-25

Data publikacji: 2021-04-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

UZASADNIENIE Formularz UK 1 Sygnatura akt IIK 171/20 Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formul
Czytaj więcej»

II K 182/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2019-10-10

Data publikacji: 2019-12-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 182/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 października 2019 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Pióro Protokolant: sekretarz P. R. Prokurator: asesor S. D. po rozpoznaniu w dniu 10 października 2019r. sprawy R. K. s. K. i H. z domu M. ur. (...) w B. oskarżonego o to, że: w dniu 19 kwietnia 2019 roku na drodze (...) , w miejscowości P. gm. B. , w woj. (...)- (...) , będąc w stanie nietrzeźwości (0,90 mg/l alkoholu w wydyc
Czytaj więcej»

III RC 51/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2016-10-05

Data publikacji: 2017-07-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Rodzice mogą domagać się alimentów od pełnoletnich już dzieci. Powstanie obowiązku alimentacyjnego względem rodziców jest uzależnione od zaistnienia określonych przesłanek. Po stronie rodziców przesłanką jest ich stan niedostatku. Natomiast dzieci muszą mieć możliwości zarobkowo - finansowe, aby spełnić nałożony na nich obowiązek.
Sygn. akt III RC 51/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 października 2016 roku Sąd Rejonowy w Biskupcu III Wydział Rodzinny i Nieletnich, w składzie następującym: Przewodniczący SSR Katarzyna Wilchowska Protokolant stażysta Natalia Zabłocka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 września 2016 roku w B. sprawy z powództwa B. K. (1) i A. K. przeciwko I. K. (1) i I. D. (1) o alimenty I Zasądzona od pozwanego I. K. (1) na rzecz powódki B. K. (1) alimenty w kwocie po 100 (sto) złotych
Czytaj więcej»

III RC 56/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2016-08-31

Data publikacji: 2017-07-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Dzieci mają prawo do równej stopy życiowej z rodzicami niezależnie od tego, czy żyją z nimi wspólnie, czy też oddzielnie.
Sygn. akt III RC 56/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 sierpnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Biskupcu III Wydział Rodzinny i Nieletnich, w składzie następującym: Przewodniczący SSR Katarzyna Wilchowska Protokolant stażysta Patrycja Gawryś po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 14 lipca 2016 roku i 31 sierpnia 2016 roku w B. sprawy z powództwa E. S. przeciwko A. S. (1) i I. S. o alimenty I Zasądzona od pozwanej A. S. (1) na rzecz powódki E. S. alimenty w kwocie po 200 (dwieście) złoty
Czytaj więcej»

III RC 82/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2016-10-12

Data publikacji: 2017-07-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego
Sygn. akt III RC 82/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 października 2016 roku Sąd Rejonowy w Biskupcu III Wydział Rodzinny i Nieletnich, w składzie następującym: Przewodniczący SSR Katarzyna Wilchowska Protokolant st,sekr.sąd. J. S. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 października 2016 roku w B. sprawy z powództwa G. O. (1) przeciwko M. O. (1) o zmianę orzeczeń w zakresie alimentów I Oddala powództwo o uchylenie obowiązku alimentacyjnego; II Oddala powództwo o obniżenie alimen
Czytaj więcej»