Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
370

I C 142/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2020-01-15

Data publikacji: 2020-02-07

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 142/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 stycznia 2020 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ewa Sotko-Polak Protokolant: sekretarz sądowy Aneta Rozberg po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2020 r. w Biskupcu na rozprawie sprawy z powództwa M. B. przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w W. o ustalenie Ustala , iż do dnia 01 czerwca 2017 roku M. B. nie miała obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posi
Czytaj więcej»

I C 34/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2017-02-16

Data publikacji: 2017-07-20

trafność 100%

Sygn. akt: I C 34/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Sławomir Polak Protokolant: p.o. sekr. sądowego Natalia Zabłocka po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2017 r. w Biskupcu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka Akcyjna w G. przeciwko R. P. o zapłatę I Zasądza od pozwanego R. P. na rzecz powoda (...) Spółka Akcyjna w G. kwotę 435 zł (czterysta trzydzieści pięć złotych) w
Czytaj więcej»

I C 321/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2020-10-07

Data publikacji: 2020-11-04

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 321/19 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 07 października 2020 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Ewa Sotko-Polak Protokolant: Sekretarz sądowy Daria Dudek po rozpoznaniu w dniu 23 września 2020 roku w Biskupcu na rozprawie sprawy z wniosku M. M. z udziałem (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda M. M. kwotę 6.704,74 zł ( sześć tysięcy siedemset
Czytaj więcej»

I C 824/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2018-06-27

Data publikacji: 2018-07-13

trafność 100%

Sygn. akt: I C 824/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny, w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Wilchowska Protokolant: stażysta Samanta Rutyna po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2018 r. w Biskupcu na rozprawie sprawy z powództwa Gminy J. przeciwko M. R. (1) o nakazanie 1 nakazuje pozwanej M. R. (1) aby zaniechała naruszeń prawa własności nieruchomości powódki Gminy J. , dla których Sąd Rejonowy w Biskupcu V
Czytaj więcej»

I C 621/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2017-12-21

Data publikacji: 2018-01-16

trafność 100%

Sygn. akt I C 621/17 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Wilchowska Protokolant: Stażysta Magdalena Elżbieta Jabłońska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 grudnia 2017 r. w B. sprawy z powództwa D. Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. przeciwko E. P. o zapłatę oddala powództwo. UZASADNIENIE Powód D. Niestandaryzowany Sek
Czytaj więcej»

I C 14/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2017-06-29

Data publikacji: 2017-08-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: brak wykazania związku przyczynowego ( art. 361 § 1 kc) kwoty skutkuje oddaleniem powództwa.
Sygn. akt: I C 14/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Leszek Wojtuń Protokolant: Stażysta Paulina Narkiewicz po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2017 r. w Biskupcu na rozprawie sprawy z powództwa S. L. przeciwko (...) Klubowi Sportowemu (...) S. o odszkodowanie I Powództwo oddala; II Nie obciąża powoda kosztami procesu. UZASADNIENIE Powód S. L. wniósł o zasądzenie od pozwanego (..
Czytaj więcej»

I C 83/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2017-07-14

Data publikacji: 2020-04-20

trafność 100%

Sygn. akt I C 83/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Wilchowska Protokolant: p.o. sekr. sąd. Natalia Zabłocka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 czerwca 2017 r. w B. sprawy z powództwa Gminy J. przeciwko H. W. o zapłatę I zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 16.315,64 zł (szesnaście tysięcy trzysta piętnaście złotych sześćdziesiąt cztery grosze) wraz z ustawowymi odsetkami
Czytaj więcej»

I C 312/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2017-01-13

Data publikacji: 2017-07-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: konieczność regularnego płacenia należności na rzecz wspólnoty mieszkaniowej
Sygn. akt: I C 312/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Leszek Wojtuń Protokolant: sekretarka Patrycja Gawryś po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2017 r. w Biskupcu na rozprawie sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej C. nr 99, (...)-(...) B. przeciwko C. W. M. W. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanych M. W. i C. W. solidarnie na rzecz powoda wspólnoty mieszkaniowej (...) , (...)-(.
Czytaj więcej»

III RC 33/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2017-09-28

Data publikacji: 2017-10-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Utrata zawiniona prawa majątkowego powoduje, że nie uwzględnia się tej okoliczności przy ustaleniu zakresu świadczenia alimentacyjnego
Sygn. akt III. RC 33/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 września 2017roku Sąd Rejonowy w Biskupcu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodniczący SSR Leszek Wojtuń Protokolant stażysta Katarzyna Piskorz po rozpoznaniu w dniu 28 września 2017roku w Biskupcu na rozprawie, sprawy z powództwa W. N. przeciwko K. N. o podwyższenie alimentów: oraz z powództwa wzajemnego K. N. przeciwko W. N. o obniżenie alimentów I podwyższa alimenty ustalone wyrokiem Sądu Okręgowego w O
Czytaj więcej»

III RC 95/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 2016-11-16

Data publikacji: 2017-07-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: zakres świadczeń alimentacyjnych zależny od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.
Sygn. akt III RC 95/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy w Biskupcu III Wydział Rodzinny i Nieletnich, w składzie następującym: Przewodniczący SSR Katarzyna Wilchowska Protokolant stażysta Natalia Zabłocka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 listopada 2016 roku w B. sprawy z powództwa J. O. przeciwko A. O. zastąpionej przez przedstawicielkę ustawową S. O. o obniżenie alimentów oddala powództwo. UZASADNIENIE Powód J. O. wystąpił o obniżenie alime
Czytaj więcej»