Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 286/17 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Biskupcu z 2018-01-29

Sygn. akt II K 286/17

UZASADNIENIE

Sąd ustalił, co następuje.

Oskarżony M. S. w dniu 17 września 2017r. spożył dość znaczna ilość alkoholu w postaci wódki zaś następnego dnia kierował zespołem pojazdów ciągnikiem siodłowym marki R. nr rej. (...) z naczepą K. nr rej (...). W B. na ul. (...) został zatrzymany do rutynowej kontroli drogowej i poddany badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu początkowo urządzeniem alosensor z wynikiem z wynikiem 0,28 mg/l o godz. 9:50, 0,28mg/l o godz. 10:05 i 0,23 mg/l o godz. 10:21. Następnie został przebadany urządzeniem alkometr z wynikiem 0,17 mg/l o godz. 11:22, i 0,15 mg/l o godz. 11:24.

Oskarżony zatrudnieniowy był w chwili zdarzenia na podstawie umowy o pracę w firmie (...) s.c. w J. i posiada bardzo dobrą opinie zakładu pracy. Obecnie jest osobą bezrobotną.

/dowód: wyjaśnienia oskarżonego M. S. k. 39, notatka k. 3; protokół użycia alkosensora i alkometru k. 2 i 4, opinia k. 15/

Oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i wskazał, iż gdyby wiedział że w jego organizmie znajduje się alkohol nie wsiadał by za kierownicę. Podał, iż dzień wcześniej spożywał alkohol do godziny 16-17. Oskarżony nadto opisał, iż obecnie pozostaje na utrzymaniu matki. Trudno mu także bez prawa jazdy podjąć pracę albowiem z miejscowości w której mieszka nie ma możliwości dojazdu komunikacją publiczną w godzinach rannych.

Sąd zważył, co następuje.

Sąd dał wiarę wyjaśnieniom oskarżonego, są one bowiem jasne i spójne oraz znajdują pełne potwierdzenie w pozostałych dowodach zgromadzonych w sprawie, a w szczególności w protokole użycia alkosensora i alkometru, które wskazywały na stan nietrzeźwości oskarżonego.

Przestępstwo z art. 178a§1 kk polega na prowadzeniu pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości w min. ruchu lądowym..

Stanem nietrzeźwości zgodnie z art. 115 § 16 jest; a) zawartość alkoholu we krwi przekraczająca 0,5 promila albo prowadząca do stężenia przekraczającego tę wartość; b) zawartość alkoholu w 1 dm 3 wydychanego powietrza przekraczająca 0,25 mg albo prowadząca do stężenia przekraczającego tę wartość.

Oskarżony w wydychanym powietrzu miał 0,28 mg/l alkoholu, stwierdzić zatem należy, iż znajdował się w stanie nietrzeźwości. Kierował ciągnikiem siodłowym z naczepą, a więc niewątpliwie pojazdem mechanicznym w ruchu lądowym po ulicy (...) w B.

Stan nietrzeźwości oskarżonego nie był wysoki o 0,03 mg/l przekraczał kodeksową granicę stanu nietrzeźwości , zaś oskarżony nie był do tej pory karany – co niewątpliwe stanowi przede wszystkim formalną przesłankę do podjęcia decyzji o warunkowym umorzeniu postępowania, jest również okolicznością łagodzącą. W połączeniu z faktem, iż oskarżony ma 23 lata, uznać należy, iż zdarzenie niniejsze jest incydentem w jego życiu. Podkreślić również wymaga, iż stężenie alkoholu u oskarżonego spadało i jedynie 1 i 2 badanie wskazywały wartości kwalifikowane jako przestępstwo. Nadto wskazania wymaga, iż wyrok skazujący, a tym samym orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres lat co najmniej 3 skutkować będzie utratą i niemożnością podjęcia przez dłuższy okres pracy, co jest bardzo daleko idącą dolegliwością, zwłaszcza przy jego sytuacji rodzinnej.

Jako okoliczność łagodzącą Sąd wziął również pod uwagę, iż oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu.

Jako zasadniczą okoliczność obciążającą Sąd wziął pod uwagę fakt, iż oskarżony kierował pojazdem ciężarowym.

Okoliczności powyższe wskazują, iż warunkowe umorzenie postępowania wraz z orzeczonymi środkami karnymi , jak też sam fakt występowania przez niego przed Sądem w charakterze oskarżonego będą wystarczającą reakcją karną na jego czyn i adekwatne jest do stopnia społecznej szkodliwości zarzucanego mu czynu , stopnia jego zawinienia a także czyni zadość wymogom prewencji generalnej oraz indywidualnej i spowoduje, iż oskarżony nie będzie więcej naruszał porządku prawnego.

Biorąc powyższe pod uwagę Sąd ustalił, iż oskarżony dopuścił się popełnienia czynu z art. 178a§1 kk polegającego na tym, iż w dniu 18 września 2017 roku w ruchu lądowym w miejscowości B. na ul. (...) kierował zespołem pojazdów – ciągnikiem siodłowym marki R. o nr rej. (...) z naczepą marki K. o nr rej. (...), znajdując się w stanie nietrzeźwości, posiadając 0,28 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu i na podstawie art. 66§1 i 2 kk i art. 67§1 kk warunkowo umorzył wobec niego postepowanie karne na okres próby lat 2.

Na podstawie art. 67§3 kk Sąd orzekł wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 1 roku.

Na podstawie art. 63§4 kk na poczet orzeczonego wobec oskarżonego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych zaliczono okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 18 września 2017r.

Na podstawie art. 67§3 kk orzeczono wobec oskarżonego środek karny w postaci świadczenia pieniężnego w wysokości 3000 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Biorąc pod uwagę sytuacje materialną i rodzinną a także wysokość środka karnego Sąd na podstawie art. 624§1 k.p.k. zwolnił oskarżonego od kosztów sądowych.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Mikuło
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Biskupcu
Data wytworzenia informacji: